top of page

ออฟฟิศคุณพร้อมหรือยัง? สำหรับการประชุมออนไลน์ที่กำลังกลายเป็น New Normal

Updated: Jun 20, 2022ในปี 2020 นับว่าเป็นปีที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็ว เพราะตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่พฤติกรรมของคน แต่เป็นเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ทำให้คนต้องเปลี่ยนพฤติกรรม และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปทำให้หลายสิ่งหลายอย่างต้องปรับตัวตามไปด้วย รวมถึงการออกแบบออฟฟิศสำหรับคนทำงาน

การออกแบบสำนักงานจะไม่ใช่แค่การทำให้มีที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่จะมีโจทย์เพิ่มขึ้นสำหรับนักออกแบบและเจ้าของกิจการนั่นคือ “สุขอนามัยและความปลอดภัย” (Hygiene & Safety) ซึ่งโจทย์ก็คือการออกแบบให้ที่ทำงานให้มีระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ที่มากขึ้น แต่ทำงานได้เหมือนเดิม ภายใต้พื้นที่โดยรวมของสำนักงานเท่าเดิม
หลายบริษัทจึงมีการปรับเปลี่ยนการทำงาน โดยอาศัยเทคโนโลยีมากตอบโจทย์ นั่นคือ การประชุมออนไลน์ หรือ Video conference เพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานและพฤติกรรมของพนักงาน ดังต่อไปนี้

· การสลับเข้ามาทำงาน บางส่วนเข้าออฟฟิศ บางส่วนทำงานจากบ้าน (Work from home) เมื่อเวลาที่จะต้องคุยงานหรือประชุมกัน จึงมีความจำเป็นต้องใช้ Video conference

· การลดการเข้าพบคู่ค้า การประชุมและเข้าพบลูกค้าและซัพพลายเออร์ยังคงเป็นเรื่องจำเป็นในการทำธุรกิจ แต่หลายบริษัทมีนโยบายลดความเสี่ยงจากการพบกับบุคคลภายนอก การประชุมผ่านหน้าจอจึงเหมาะสมกว่า

· การสัมภาษณ์งานผ่านระบบ Video conference ด้วยเหตุผลเดียวกับการลดการเข้าพบคู่ค้า การลดการพบปะบุคคลภายนอกเป็นนโยบายของหลายบริษัท ดังนั้นการสัมภาษณ์งานจึงเปลี่ยนรูปแบบเป็นการพูดคุยกันผ่าน Video conference แทน

· การเดินทางไปการประชุมกับบริษัทแม่หรือบริษัทคู่ค้าที่อยู่ต่างประเทศยังไม่สามารถทำได้อย่างสะดวก อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าการเดินทางไปต่างประเทศหรือการที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาด้วยการบินนั้นยังไม่สามารถทำได้ แต่ถึงแม้สายการบินและสนามบินเปิดทำการ การเดินทางก็ไม่สะดวก ต้องมีการกักตัวเป็นระยะเวลานาน (อย่างน้อย 14 วัน) ทำให้การเดินทางไปทริปต่างประเทศเพื่อไปประชุมคงไม่เหมาะสมและไม่สามารถปฏิบัติได้จริง


จะเห็นได้ว่าความต้องการใช้ Video conference จะสูงขึ้นมาก การใช้ Video conference ที่โต๊ะทำงานคงไม่เหมาะสมเพราะจะเป็นการรบกวนผู้อื่นและเสียงจากสิ่งแวดล้อมอาจแทรกเข้าไปทำในการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการใช้งานห้องสำหรับการ Video conference จะเหมาะสมกว่า แต่การใช้ห้องประชุมเดิมที่มีอยู่สำหรับการ Video conference อาจมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน และคุณสมบัติอาจจะไม่เหมาะสมในการเป็นห้องสำหรับ Video conference เพราะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เก็บเสียง อาจทำให้การสื่อสารไม่ชัดเจน มีเสียงรบกวน นักออกแบบและเจ้าของกิจการอาจจะต้องคำนึงปัญหาในส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้งานที่มากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอันใกล้นี้


เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและข้อจำกัดของการออกแบบออฟฟิศดังที่กล่าวมา จึงมีการออกแบบนวัตกรรมใหม่ของห้องทำงาน PODKET หรือห้องเก็บเสียงสำเร็จรูป ซึ่งในต่างประเทศนิยมใช้เป็นห้องสำหรับการโทรศัพท์และ Video conference เนื่องด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมหมายประการ ดังต่อไปนี้

1. เก็บเสียง ลดเสียงรบกวนขณะคุย

2. ขนาดเล็กกว่าห้องประชุม ประหยัดพื้นที่ สามารถแยกเป็นหลายห้องได้ในพื้นที่จำกัด

3. ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ภายใน 4-6 ชั่วโมงต่อห้อง ไม่สร้างฝุ่นและเสียงรบกวนในการติดตั้ง

4. ถอดประกอบเคลื่อนย้ายได้ หากต้องปรับ Layout plan

5. คุ้มค่า หากต้องการย้ายสำนักงาน ไม่ต้องรื้อทิ้งเหมือนการทำฟ้องประชุมหรือห้องเก็บเสียงแบบถาวร

การปรับเปลี่ยนและออกแบบออฟฟิศให้เหมาะสมกับการทำงานที่ใช้Video conference เป็นการสร้างThe new-normal officeสำหรับอนาคตอันใกล้เท่านั้นรูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมซึ่งพฤติกรรมเปลี่ยนไปตามความจำเป็นในการใช้ชีวิตและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งนั้นคือสิ่งที่นักออกแบบและเจ้าของกิจการจะต้องทำความเข้าใจและมองอนาคตของรูปแบบการทำงานให้ออกเพื่อออกแบบออฟฟิศที่เหมาะสมกับการทำงานขององค์กร


 

หากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ห้องทำงานเก็บเสียง สามารถติดต่อ PODKET เยี่ยมชมโชว์รูมเราได้ที่ อาคาร โคเมท ออฟฟิศ ติด BTS วงเวียนใหญ่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่


𝗧𝗵𝗲 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 𝗕𝗼𝗼𝘁𝗵 𝗮𝗻𝗱 𝗣𝗿𝗶𝘃𝗮𝗰𝘆 𝗣𝗼𝗱.

Tel : 𝟬𝟲𝟱-𝟱𝟬𝟵-𝟬𝟵𝟱𝟱

Line : @𝗽𝗼𝗱𝗸𝗲𝘁

Facebook : /𝗽𝗼𝗱𝗸𝗲𝘁

E-mail : 𝗽𝗼𝗱𝗸𝗲𝘁.𝘁𝗵@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺

1,113 views0 comments

Comments


bottom of page